Groep 3 : Welkom | Leerkracht | Actueel | Excursies |  | Kalender | Fotoboek 

WELKOM  bij groep 3 

Leuk dat u op de website van groep 3 kijkt. Mijn naam is Marijke Hiemstra.

Op maandag en dinsdag geef ik les aan groep 3.  
Hieronder staat beschreven wat de kinderen in groep 3 allemaal doen.

 
 
Het reilen en zeilen in groep 3.
De kring
We beginnen de dag in de kring. Op maandag vertellen de kinderen in tweetallen. In de kring wordt ook besproken wat de kinderen deze dag gaan doen. Op het bord hangen dagritme kaarten zodat de kinderen weten welke vakken zij het betreffende dagdeel aangeboden krijgen.
Ook zal er in de kring geluisterd worden naar de Bijbelverhalen en er worden mooie liederen en psalmen gezongen.
Bijbelse geschiedenis
Op maandag wordt de nieuwe psalm aangeleerd. Deze wordt de hele week geoefend. In groep 3 wordt de psalm nog niet overhoord.
Ook zullen er andere Bijbelse liederen en gezangen aangeleerd worden.
Drie keer per week horen de kinderen een Bijbelverhaal uit de methode “Hoor het Woord”. Dit jaar beginnen we bij de schepping.
Rekenen
Om de kinderen te leren rekenen maakt onze school gebruik van de methode Pluspunt.
De  kinderen leren in groep 3 het automatiseren (snel kunnen opnoemen) van de sommen tot 10.
Flitsen van getalbeelden.
Rekenen tot 20.
Herkennen van getallen tot 50
Noteren van getallen tot 30.
Lezen
Om de kinderen te leren lezen maakt onze school gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Het digibord wordt hierbij ook veelvuldig gebruikt.
De methode bestaat uit 12 kernen. Eén kern duurt 3 weken (met uitzondering van kern 1, deze duurt 4 weken). Elke kern begint met een verhaal en dit geeft ook het thema aan voor de komende 3 weken. Woorden uit het verhaal worden aangeboden en geleerd. Aan het eind van elke kern wordt de woordjestoets afgenomen. De kinderen moeten in een minuut tijd zoveel mogelijk woordjes lezen.
Bij het lezen worden de volgende hulpmiddelen gebruikt.      
Digibord
Het digitale programma van Veilig Leren Lezen.
Woordkaarten
Dit zijn de wandkaarten waar de aangeboden woorden op staan en de plaat die hierbij hoort.
Structureerstroken
Dit zijn de woorden die de kinderen leren. Deze worden regelmatig geoefend.
Woordendoos
Een doos met een aantal letters en plaatjes. De kinderen kunnen op deze manier woorden vormen.
Klikklakboekje
Een boek waar alle aangeboden letters in zitten. Hiermee wordt regelmatig geoefend om nieuwe woorden te maken.
Taalboekje
De verwerking van het aangeleerde woord en de aangeleerde letter.
Veilig en vlot-boekje
Boekje met allemaal woorden. Deze worden regelmatig geoefend. De kinderen krijgen hier ook een kopie van mee naar huis. Ik wil u aanraden om dit ook thuis met uw kind te oefenen.
Leesboekje
Elke kern heeft zijn eigen leesboek. Deze sluit aan bij het thema.
Hakkaarten
Dit zijn kaarten met verschillende vakjes. De kinderen hakken een woord en bij elke letter die zij noemen raken zij een vak aan. De kinderen horen zo de klankposities van de letters.
Computerprogramma:
Achter de computer kunnen de kinderen taal- en leesspelletjes doen. Dit computerprogramma sluit aan bij de methode Veilig Leren Lezen.
Taal
De taalles is een verwerking van de aangeboden letter en het aangeboden woord. Elke kern heeft zijn eigen taalboekje.
Spelling
Bijna elke dag krijgen de kinderen een kort dicteetje.
Schrijven
Het eerste halfjaar wordt het schrijfschrift gebruikt dat hoort bij de leesmethode. De woorden komen ook overeen  met de methode. Ongeveer rond maart gaan de kinderen  aan elkaar leren schrijven. Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen ook een stabilo om mee te schrijven.
Wereldoriëntatie
Voor wereldoriëntatie wordt de methode Wijzer gebruikt. Er zijn veel verschillende onderwerpen die aan bod komen om de kinderen wereldwijzer te laten worden.
 
Techniek
Dit jaar is het streven om schoolbreed 4 techniekochtenden te houden.
Gymnastiek
Op vrijdagochtend krijgen de kinderen gym. Ze vertrekken om half 9 met de bus.
Het is belangrijk dat de kinderen  gymschoenen (geen zwarte zool) en gymkleren hebben.  Ook mogen de kinderen een flesje water meenemen.
Sociale redzaamheid
Tijdens de start van het nieuwe schooljaar wordt er veel aandacht besteed aan groepsvorming. Dit doen we d.m.v. spelletjes. Deze spelletjes worden naderhand nabesproken. Wat gaat goed, wat kan beter enzovoort.
Samen met de kinderen worden de groepsregels bepaald.
Dit jaar werken we voor het eerst met de methode Kwink. Op de informatieavond zal dit meer toegelicht worden.
Zelfstandig werken
Het zelfstandig werken in groep 3 gaat samen met een aantal hulpmiddelen:
ü  De time timer: Deze geeft aan hoeveel tijd er nog gewerkt moet worden.
ü  Het stoplicht:           Rood:     Stil werken en geen vragen aan elkaar of de juf.
       Oranje: Er mag zacht overlegt worden met buurman of buurvrouw, maar      geen vragen aan de juf.
Groen: Zacht overleggen en de juf loopt rond. Er mag een vraag gesteld worden.
ü  Gedragscodeblokje:         De kinderen hebben dit blokje om aan te geven of ze een vraag hebben. Ook kunnen zij aangeven dat hun buurman/buurvrouw geen vraag aan hen mag stellen, door het  blokje op rood te leggen. De kinderen leren zo ook omgaan met uitgestelde aandacht. Het blokje kan alleen op het vraagteken gelegd worden bij het groene stoplicht. Als de kinderen een vraag hebben terwijl de leerkracht niet rond loopt moeten zij eerst verder gaan met een opdracht die zij wel begrijpen.
ü  Klassendienst: Elke week zijn er twee kinderen klassendienst. Zij hebben de taak om na schooltijd de klas te vegen, de ramen te sluiten en de puntenslijpbakjes leeg te halen. Dit geldt voor de kinderen van groep 3 alleen op de dagen dat ze gesplitst zijn van groep 4. Ook mogen zij de schriften uitdelen e.d.
 
 
 

 
Tot slot…
U hebt het één en ander kunnen lezen over de vakken die de kinderen krijgen in groep 3. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kom na schooltijd gerust even langs.
 
Met vriendelijke groeten,
Marijke Hiemstra

BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet