Groep 4 : Welkom | Leerkracht | Actueel | Excursies | Kalender | Fotoboek 

GROEP 4                                        CURSUSJAAR 2018 / 2019  
Bijbelse Geschiedenis:
Methode: Hoor het Woord
Deze methode begint dit jaar met de reis van het volk Israël naar het beloofde land.
Het is een uitgebreide methode met verschillende delen, zodat niet ieder jaar hetzelfde wordt verteld. Er staan veel mooie verwerkingen in.
 
Psalm
Het psalmversje wordt iedere maandag aangeleerd en op vrijdag in groepjes overhoord.
Iedere dag wordt de psalm een aantal keren gezongen.
Daarnaast leren we regelmatig een mooi lied, o.a. uit “Ook uit de mond der kinderen”.
 
Taal/spelling:
Methode: Taal actief
De methode is opgebouwd uit 8 blokken met elk vier hoofdstukken. Met één blok zijn we vier weken bezig. In de taallessen werken we aan de domeinen woordenschat, taal verkennen (denk aan woordbenoeming, zinsvorming enz.), spreken en luisteren en schrijven (van een verhaal, gedicht, reclametekst, recept enz.).
Bij de spellinglessen gaat het om het correct schrijven van woorden. Allerlei categorieën komen aan de orde zoals verkleinwoorden en woorden met open of gesloten lettergreep.
De CITO toetsen voor Woordenschat en Spelling vinden plaats in januari en mei.
 
Technisch Lezen
Methode: Lekker Lezen
De klas is verdeeld in niveaugroepen.
De CITO toetsen DMT (woordlezen) en AVI (tekstlezen) zijn in januari en juni.
 
Begrijpend Lezen (tweede halfjaar groep 4)
Methode: Nieuwsbegrip
In juni wordt in groep 4 de CITO toets Begrijpend Lezen afgenomen.
In januari is er een proeftoets.
 
Schrijven
Methode: Schrijven in de basisschool
In groep 4 wordt het schrijven van de hoofdletters aangeleerd.
 
Rekenen en wiskunde
Methode: Pluspunt nieuwe versie (3.0)
In groep 4 leren we optellen en aftrekken tot 100 en de tafels van 1, 2. 4, 5 en 10
Het is heel belangrijk om de tafels thuis ook veel te oefenen!
We besteden ook aandacht aan meten van o.a. lengte, gewicht, tijd en temperatuur.
Het is de bedoeling dat er ook thuis veel geoefend wordt met klokkijken en geld-rekenen.
De CITO toetsen Rekenen vinden plaats in januari en juni.
 
Wereldoriëntatie
Methode: Wijzer
Kinderen van groep 4 vinden het leuk om de wereld te verkennen. Ze leren en ontdekken steeds meer en hebben veel vragen. De lessen van Wijzer sluiten goed aan bij die nieuwsgierigheid. Er is een evenwichtige verdeling tussen de drie zaakvakken: natuur, aardrijkskunde en geschiedenis.
 
Techniek
Tijdens de techniek-uren gaan we met hulp van ouders aan de slag met de techniekkisten.
 
Verkeer
Methode: Klaar…over!
 
Engels
Methode: Take it easy
 
Sociaal-emotionele vorming
Methode: Kwink
Besef van jezelf en de ander, keuzes kunnen maken en relaties kunnen hanteren: een greep uit de onderwerpen die dit jaar op een speelse manier via Kwink centraal staan.
Binnen onze school houden we ons aan vier basisregels .
Elke maand staat één van die regels centraal. (zie de spiegel in de hal).
Binnen de klas voeren we met name in de eerste weken groepsvormende activiteiten uit.
Het hele jaar door werken we met het “zonnetje van de week” en de “ík-koffer”.
Daarnaast nemen we in oktober een sociogram af en vragen rondom sociale veiligheid.
 
Muziek
Methode: Moet je doen: Muziek
Al zingend, luisterend, muziek makend en bewegend zijn de kinderen bezig met verschillende  aspecten van muziek: klank, vorm en betekenis
( klankduur, klankhoogte, klanksterkte en klankkleur en vormen als rondo en canon)
 
Beeldende vorming en crea-middagen
Methode: Moet je doen: Beeldende vorming
De kinderen leren verbeelden met technieken als tekenen, schilderen, knippen, plakken, krassen, vlechten en boetseren. Ze letten daarbij op de volgende beeldaspecten: vorm, kleur, lijn, vlak, structuur en compositie.
 
Gym:
Op donderdagmiddag samen met groep 3 naar de sportzaal van de Van Damschool.
 
Zwemmen:
Op vrijdagochtend om de week samen met groep 5 met de bus naar Bosbad Putten.
 
Excursies
Eén keer per jaar gaan we op excursie met de klas.
Op 20 september gaan we met de hele school naar het Openluchtmuseum in Arnhem.
 
Klassenouder
Heidi Cornelissen
 
 

BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet