PRESENATIE JUBILEUMBOEK.

Op donderdag 8 november werd in de aula van basisschool met de Bijbel Bij de Bron het Jubileumboek gepresenteerd. Nadat directeur Erik van Veldhuizen de avond had geopend en iedereen welkom had geheten, vertelden de redactieleden over de totstandkoming van dit bijzondere boek. 
     Klaas Ykema, oud-leerling en oud-leerkracht van de school vertelde met zichtbaar genoegen over de periode, dat hij aan dit boek gewerkt had. Door zijn lange staat van dienst op deze school besloeg hij met zijn geheugen bijna de gehele naoorlogse periode.
     Vervolgens memoreerde Evert de Graaf, eveneens oud-leerling en oud-leerkracht, de vele gesprekken en interviews die hij heeft gehad met oud-leerlingen en oud-leerkrachten. Al deze verhalen hebben een plekje gekregen in het Jubileumboek.
     Wieger Jan Schaap liet gewapend met laptop en beamer de aanwezigen zien hoe één pagina van zo’n boek tot stand komt. Termen als opmaak, invoegen en marges werden duidelijk gedemonstreerd. 
     Daarna was het woord aan Gijs Evers, die dank bracht aan de redactieleden Evert de Graaf, Victor van Os en Klaas Ykema voor hun grote inbreng, inzet en samenwerking om dit boek tot een succes te maken. Helaas was Victor van Os wegens ziekte verhinderd. Deze bevlogen medewerker was een sterke schakel in de redactie. Wieger Jan Schaap kreeg lof toegespeeld voor zijn tomeloze inzet en kennis van zaken.
     Verder werden er dankwoorden gesproken richting de vele scribenten, aan Gert Staal voor het ter beschikking stellen van vele foto’s, Drs. Jan van den Hoorn voor zijn nauwkeurige correctie van alle teksten, de heer W.M.R. van der Lei voor zijn taalkundige adviezen en de sponsors, die deze uitgave mede mogelijk hebben gemaakt.
     Eindelijk was dan het grote moment aangebroken: De aanbieding van het eerste exemplaar. Gijs Evers leidde de gelukkigen in:
In maart 1932 kwam ze als 8 jarig meisje hier op school. Ze woonde in de grote pastorie naast de school en kwam vanuit Onstwedde. In 1946 stond ze op dezelfde school een tijdje als juf voor de klas en van 1959 tot 1965 een hele periode. Haar naam is Keety Wolthers.
     Op 1 april 1934 begeleidde een moeder haar kleine dochter vanaf de Driewegenweg voor het eerst naar de Papiermakerstraatschool. Ze was die dag jarig en kwam in de klas bij juffrouw van Boeijen. Later leerde ze bij meester Nijenhuis alle coupletten van het Wilhelmus. Zij ging naar de kweekschool en in 1952 kwam ze terug als juffrouw op haar eigen school. Haar naam is Jansje Hogebrug.
Daarna werd aan deze dames Van Ganswijk en Rozendaal een eerste exemplaar overhandigd. Mevrouw Van Ganswijk bedankte en vertelde zich nog veel te herinneren van deze tijd, maar niet alle verhalen waren geschikt om in het boek te zetten. Ook Mevrouw Rozendaal was blij verrast met dit eerste exemplaar. In gedachten ging ze terug naar die 1e april 1934. De dag waarop haar moeder haar naar school bracht. Ze memoreerde de woorden van Prof. Waterink: Aan moeders hand tot Jezus. Zo hebben haar ouders haar gebracht op de Christelijke school, waar ze de Blijde Boodschap mocht horen.
Aan het einde van de avond waren er bloemen en een hartig hapje voor de redactie, waarna de aanwezigen een exemplaar konden bemachtigen. Onder het genot van een kopje koffie werd er gebladerd in het nieuwe boek en werden oude herinneringen weer levend.
 
U kunt nu dit boek bestellen door overmaking van € 15,00 op rekening 9304.49.096 t.n.v. Bij de Bron in Putten.
Wilt u het boek thuisgestuurd krijgen, maak dan € 19,00 over.
 
Info:  jubileum@bijdebron.nl
         0341 353686
BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet