ICT en onderwijsInformatie – Communicatie – Technologie ( I.C.T.)
Meester René van den Brink doet de ICT-werkzaamheden voor onze school en ziet toe op het gebruik van de computers in het onderwijs. Hij schaft in overleg met de directie apparatuur aan, draagt zorg voor de installatie van software en hij stimuleert de andere leerkrachten om gebruik te maken van de mogelijkheden, die er zijn op dit gebied.
Verder is hij een vraagbaak en probeert eventuele problemen op te lossen.
 
De ICT-er is bereikbaar via ict@bijdebron.nl
 
BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet