Het vervolgonderwijs.


Naar het Voortgezet Onderwijs, hoe werkt dat?
 
Hoe vind je een school ?
  • Bezoek open dagen en informatieavonden.
  • Spreek ouders van kinderen op de betreffende school aan.
  • Schoolgidsen doornemen, sites bezoeken.
  • Kijk op www.owinsp.nl voor de kwaliteitskaart van de school.
  • De basisschool bezoekt ook verschillende scholen met groep 8.
  • Wanneer je niet in staat bent een open dag of informatieavond te bezoeken, maak dan een afspraak met een decaan.
 
Zo hoog mogelijk?
Wat is haalbaar voor een kind en zet daarop in. Hoe hoger, hoe meer mogelijkheden het kind heeft. Wanneer het heel duidelijk is dat een leerling de havo kan, een echte vmbo’er is of een typische gymnasiast dan is de keuze eenvoudig. Maar wanneer dat niet duidelijk is? Bedenk altijd dat een verkeerde keuze kan betekenen dat een leerling niet op een school kan blijven. Het is prachtig dat een leerling misschien naar een gymnasium kan maar wanneer het fout gaat op een zelfstandig gymnasium moet je naar een andere school. Het CBS heeft berekend dat de havo met 10 (!) % de meeste zittenblijvers kent. Veel ouders kiezen liever voor de havo met extra bijlessen, huiswerkbegeleiding enz., dan voor het vmbo.
Het vmbo heeft een imagoprobleem en niet zo’n kleintje ook. Leerlingen op het vmbo zouden vooral probleemleerlingen zijn en in de grote steden zijn de scholen meer gekleurd. Maar meer dan de helft van de leerlingen komt terecht op het vmbo en de meeste scholen scoren prima. Het vmbo is een goede vooropleiding voor het mbo en zeker voor de leerlingen met weinig ‘zitvlees’ een belangrijke optie. Het is mogelijk om met een TL-diploma door te stromen naar de havo maar de meeste leerlingen kiezen voor het mbo. De overstap van TL naar havo is vaak niet eenvoudig.
Soms weet je het niet zeker. Veel scholen hebben ‘dubbele’ brugklassen. Vmbo-t/havo brugklassen, havo/vwo, enz.. In deze brugklassen kiezen leerlingen (en de school) pas na één of twee jaar voor een definitieve richting. Voor alle twijfelaars een goede keuze.
 
Welke soorten V.O. zijn er?
VWO tweetalig, VWO, HAVO, VMBO, die is onderverdeeld in: Theoretische leerweg, kadergerichte leerweg( leren en praktijk) basisgerichte leerweg, (meer praktijk dan theorie) en tenslotte heb je nog het praktijk onderwijs. Voor leerlingen met een speciale hulpvraag is er LWOO: leerwegondersteunend onderwijs. Daar moet je een verwijzing voor hebben. Dat is veel 1 op 1 begeleiding. Bedoeld voor kinderen die het niet in hun eentje redden. Dit kan op verschillende niveaus gevolgd worden.
Ook zijn er specialisaties mogelijk, dit verschilt per school. Te denken valt dan aan: technasium, 6 jarige HAVO, sportklassen, tweetalig vwo, etc.
 
 
Toetsen en de Cito toets
De Cito Eindtoets is op 17, 18 en 19 april. De eindtoets speelt sinds een paar jaar een minder belangrijke rol bij de keuze voor het VO. Na de schooltoetsronde van eind januari nodigen wij u uit voor een gesprek m.b.t. de schoolkeuze voor uw kind. Samen met u beslissen we naar welke school uw kind gaat.
Wij gebruiken ons leerlingvolgsysteem bij de keuze voor het type VO onderwijs dat bij het kind past, maar ook de werkhouding van het kind is belangrijk. Als de keuze gemaakt is, dan krijgt u van ons een inschrijfformulier van de school waar u voor kiest. Deze vult u thuis in en levert u op school in. Wij sturen ze vervolgens naar het V.O. Daarna zijn er gesprekken met ons en mensen van de school waar u uw kind heeft aangemeld. Als zij akkoord gaan, krijgt u van henzelf bericht dat uw kind is toegelaten, zo niet, dan volgen er meer gesprekken, ook met u erbij.
We gaan de komende maanden een aantal scholen bezoeken. In elk geval kiezen we voor Groevenbeek, zowel in Putten als Ermelo, JFC in Barneveld, De Meerwaarde in Barneveld, evt. Corlaer college in Nijkerk, evt. Groenhorst College in Barneveld.
Dit hangt af van de interesse van de kinderen.
Op maandagavond 6 november is er in de Aker een onderwijsmarkt. Dan profileren alle ons omringende scholen zich. Hier kunt u met uw kind naar toe. Is zeker de moeite waard!
 
BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet