Huiswerk.
 
Voor groep 8 is het belangrijk dat de kinderen leren om elke dag in hun agenda te kijken. Het is belangrijk dat ouders hier vooral in het begin bij helpen.(bijv. elke avond na het eten) Als de regelmaat er eenmaal is, dan wordt het voor de kinderen makkelijker om het huiswerk op tijd af te hebben en in te leveren.
Wij hebben als school voor alle kinderen eenzelfde agenda gekocht en wij leren ze om de opdrachten er goed in op te schrijven. We hebben agenda momenten, dan moet iedereen zijn agenda pakken en op bijv. blz.23 bij maandag 14 december iets op schrijven. Van lieverlee gaan we proberen om ook dit meer zelfstandig te laten doen: schrijf op bij maandag 7 mei
Dit levert voor veel kinderen in het begin problemen op. Maar het is nodig om die discipline te ontwikkelen voordat de kinderen naar de brugklas gaan.
Vandaar dat we sommige huiswerkactiviteiten wekelijks terug laten komen.

Ook is het belangrijk dat kinderen leren plannen. Vaak wordt het huiswerk een week van tevoren opgegeven. Zij moeten dan leren om te kijken of ze dit in een keer kunnen leren, of dat het beter/nodig is om er een paar keer naar te kijken.
Vaak komen kinderen vertellen dat ze iets niet konden leren of maken omdat ze precies gisteren moesten trainen, maar dat is een kwestie van goed plannen.Straks op het Voortgezet Onderwijs komen ze daar ook niet mee weg. Voor u als ouder is ook dit een punt waarin u uw kind kunt helpen.

En tenslotte moeten ze ook leren om elke dag hun spullen mee te nemen. Ook 's middags hebben ze hun agenda nodig. Soms komen kinderen vertellen: "Ik heb het wel gemaakt, maar ik ben het vergeten." Natuurlijk kan dit een keer gebeuren, maar het is wel de bedoeling dat ze hierin hun verantwoordelijkheid nemen. 

Hieronder treft u een schema aan van het huiswerk.
 

Nederlands:
 
 
taal
woordpakket 
wekelijks
 
woordenschat 
1 keer per 2 weken
 
werkstuk  2 keer per jaar
 
boekbespreking  1 keer per jaar
 
spreekwoorden 
1 keer per 4/5 weken
 


spelling
spellingsoefeningen (woordpakket)
wekelijks
 
 
Bloon 
 
wekelijks
Begrijpend lezen
Cito oefenboekjes 
wekelijks
 
 
 
Engels
behandeld hoofdstuk samengevat leren 

Duolingo
1 keer per 4 weken

wekelijks 
 
 
 
Aardrijkskunde
behandeld hoofdstuk samengevat leren 
1 keer per 4 weken
 
topo 
1 keer per 4 weken
 
 
 
Naut /natuur
behandeld hoofdstuk samengevat leren 
1 keer per 6 weken
 
 
 
 


 
 
Geschiedenis
behandeld hoofdstuk samengevat leren 
1 keer per 6 weken
 
 
 
Godsdienst
psalm 
wekelijks
kerkgeschiedenis
groep 8 incidenteel  
BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet