Medezeggenschapsraad:         mailadres: mr@bijdebron.nl

Nieuws  Agenda  Notulen MR  Notueln GMR
 
Leden medezeggenschapsraad

Namens het personeel:
Mw. Anja Nieuwenweg
Mw.. Wilma Knopppersen

Namens de ouders:
 
Dhr. Henk Mosterd
       
Mw. Laura Nieuwenhuis
 
 

BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet