Aanmelden nieuwe ouders

Op deze website leest u alles over school Bij de Bron voor waarde(n)vol onderwijs. Het team van Bij de Bron wil graag uw kind een fijne schooltijd bieden en bijdragen aan een positieve ontwikkeling. Ons team van gemotiveerde en ervaren leerkrachten, ouders en andere specialisten staat voor u en uw kind klaar.
Bij de Bron is een basisschool met de Bijbel. Het evangelie van Jezus Christus staat centraal. De leraren stellen het welbevinden van de kinderen voorop en hebben oog voor de ontwikkeling, omdat ieder kind verschillende gaven en talenten heeft gekregen. Leren en ontwikkelen gebeurt bij uitstek in de samenwerking tussen kinderen onderling en met ouders, dus: samen sterk!
Onze school werkt planmatig aan de ontwikkeling van het onderwijs door het BAS-project van het Seminarium voor Orthopedagogiek.
Op de website leest u meer over onze visie en de kwaliteiten van de school. Daarnaast bent u altijd van harte welkom.
Aanmelding van nieuwe leerlingen is mogelijk gedurende het gehele schooljaar. U kunt een afspraak maken met de directeur voor een gesprek en natuurlijk om een kijkje te nemen in school. Tijdens het informatiegesprek wordt verteld over de werkwijze van de school en het bezoek wordt afgerond met een rondleiding. Wanneer u de keuze maakt voor onze school, wordt het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend. Wij heten u graag persoonlijk welkom op onze school.
U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met dhr. Erik van Veldhuizen, tel. 0341-353686.
BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet