BAS-project (Bouwen aan een Adaptieve School)

 
Na een uitgebreid visie/missietraject zijn we als team op zoek gegaan naar een meerjarig schoolontwikkeltraject.
De keus is gevallen op het BAS-project van het Seminarium voor Orthopedagogiek, waar we in 2009 mee zijn gestart. Met dit project werken we planmatig aan de ontwikkeling van ons onderwijs.
 
Met BAS bouwen we verder aan zeven ontwikkelingslijnen:
structuur, interactie, zelfstandige leerhouding, instructie, samenwerkend leren, planningssysteem en teamleren.

Inmiddels integreren we het BAS-project met de invoering van Handelingsgericht Werken in ons onderwijs. Meer hierover kunt u lezen in het zorgboekje als onderdeel van de schoolgids.
 
Van de zeven ontwikkelingslijnen zijn de cellen Voorspelbaarheid, Effectieve leertijd, Groepsvorming , Oudergesprekken, Tijdbewustzijn&Taakplanning, Attributie en Instructiemodellen afgerond met een borgingsdocument. De borgingsdocumenten worden in een cyclus regelmatig opnieuw vastgesteld.
 

BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet