Oefenen Taal en begrijpend lezen


Begrijpend lezen
 
- Tips voor thuis
- over de 4 V's

Taal en spelling

Voor taal en spelling gebruiken we de methode Taal Actief 4. De les van spelling start met de herhaling van de al aangeboden spellingscategorie, de'opfriscategorie'. De instructieles eindigt met het oefendictee. Daarin worden vier woorden uit de nieuwe en vier woorden uit de opfriscategorie afgenomen. Wie van de vier nieuwe woorden alles goed heeft, begint in principe in de volgende spellingsles op niveau 2** en gaat verder met 3***. De kinderen die één of meer fouten hebben gemaakt, komen in aanmerking voor verlengde instructie en beginnen bij niveau 1* en gaan vervolgens verder met 2** niveau.
Taal actief spelling bestaat uit een leerlijn onveranderlijke woorden en een leerlijn werkwoorden. De leerlijn onveranderlijke woorden bevat 38 spellingscategorieën die in 3 strategieën zijn onderverdeeld.
- luisterstrategie: schrijf het woord zoals je het hoort.
- regelstrategie: pas de regel toe de bij dit probleem hoort.
- weetstrategie: leer het woord uit je hoofd.
De werkwoorden zijn verdeeld in 10 categorieën. Hier moeten de kinderen altijd de regelstrategie toepassen.
 
Onderstaand vindt u een hulpkaart van taal verkennen en per groep en thema bladen voor spelling en taal, zodat deze ook thuis geoefend kunnen worden.

Hulpkaart Taal verkennen
Thema 1

Thema 2

Groep 6:
Thema 1

Thema 2

Groep 7:
Thema 1

Thema 2
BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet