De Oudercommissie

Vergaderingen  Acties  oc.bijdebron@cnsputten.nl                                                                        
 
Voorzitter  Celinda Zeevat
Penningmeester  Geuri Bosch
Secretaresse  Kelly Remijn
Overige leden
 Gea Blok
 
 
Jannetha Meernik
 
  Saskia Vosselman

  Karin Aalten

 Helma Blok

   
  
Doel van de Oudercommissie
Onze school functioneert het beste met een goede samenwerking tussen school, kinderen en ouders/verzorgers.
De ouders van de kinderen spelen daarin een belangrijke rol daarom is besloten om een Oudercommissie (OC)op te richten. De oudercommissie wil eraan bijdragen de kinderen op Bij de Bron een leuke en aantrekkelijke basisschooltijd te geven. Dit doen wij door ondersteuning te bieden op verschillende vlakken. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij diverse schoolactiviteiten, het stimuleren van de ouder betrokkenheid, het organiseren van feesten en het stimuleren van nieuwe initiatieven.
Elk jaar wordt er een financieel overzicht gemaakt, deze is in te zien en aan te vragen bij de penningmeester.

 
Financiën
De OC vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage per kind. Daarnaast is een deel van de oud-papier actie een belangrijke bron van inkomsten. De OC draagt met deze middelen bij aan bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en andere festiviteiten.
De jaarlijkse vrijwillige bijdrage van €.12,50 per kind kunt u overmaken op het rekeningnummer van de oudercommissie:NL57RABO 0 93.04.39.422 t.n.v. oudercommissie Bij de Bron. Graag o.v.v. de naam/namen van uw kind(eren) en de groep(en). De penningmeester van de oudercommissie ziet het liefst een overboeking op bovenstaand nummer. Indien u dat anders wenst, kunt u zich in verbinding stellen met de penningmeester van de OC,Geuri Bosch. Kinderen die na 1 januari op school komen, betalen niet meer het volle tarief, maar € 1,00 per maand.
 
We maken graag gebruik van ieders talenten.
We zijn er als OC van overtuigd dat de ouders/verzorgers van "onze" kinderen talloze talenten hebben. Om hiervan op het juiste moment en op de juiste manier gebruik te kunnen maken, willen we deze talenten graag kennen en benutten. Dit doen we bijvoorbeeld door het laten invullen van het takenlijst aan het begin van het schooljaar. De OC is blij met uw medewerking en bedankt iedereen, die op zijn/haar manier een steentje bijdraagt. 

Oud Papier Actie (OPA)
Elke vier weken staat de oudpapiercontainer op zaterdagmorgen bij de school.  Fijn dat ouders en omwonenden elke maand hun oud papier bij ons inleveren.
 
BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet